Kontakt


Informacje dotyczące zasad organizacji Konkursu są przekazywane poprzez stronę www.tomniekreci.edu.pl lub drogą mailową bezpośrednio do szkół biorących udział w Konkursie i jego Uczestników.

Pytania dotyczące Konkursu można kierować drogą mailową na adres: konkurs@tomniekreci.edu.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer koordynatora Konkursu: 505 550 493.
Organizator i Patron honorowy Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie mieszczący się przy ulicy Beskidzkiej 5, a patronat honorowy sprawuje Rzeszowski Dom Kultury.Występy uczestników

Występ Uczestnika Konkursu może mieć formę: sceniczną (np. kabaret, iluzja), muzyczną (np. śpiew, taniec, gra na instrumencie) lub sportową (np. freestyle football, akrobatyka sportowa).Atrakcyjne nagrody rzeczowe

Dla laureata konkursu oraz osób wyróżnionych przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe – m.in. sprzęt elektroniczny, zaproszenia do kina, książki, gadżety komputerowe.